• Prospołeczność

    Polska fala serc dla Ukrainy

    Polska jest wzorem dla całego świata, jak pomagać Ukrainie! Po bestialskiej agresji Rosji na naszych sąsiadów, Polskę ogarnęła nieograniczona fala pomocy płynąca prosto z głębi naszych serc. Zainspiruj się tymi akcjami i dołącz! Razem zwyciężymy!