• Prospołeczność

    Transformacja i słodko-gorzki smak cięć

    Słodki sukces czy gorzka życiowa trauma? Tak skrajne emocje budzi do dziś transformacja systemowa Polski po 1989 r. Książka „Cięcia. Mówiona historia transformacji” Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak zawiera 27 unikalnych wywiadów z pracownikami komunistycznych fabryk przekształconych w oddziały międzynarodowych korporacji. Dowiedz się, co przeżywali i przeczytaj naszą recenzję!