Prospołeczność

Epidemia przemocy domowej

Przemoc domowa rośnie podczas pandemii koronawirusa na całym świecie. Przymusowe zamknięcie w domu w trakcie kwarantanny oraz rosnąca niepewność sytuacji w gospodarce i groźba utraty pracy rodzą stres i frustrację. Te z kolei są najczęściej wyładowywane na najbliższych. Dowiedz się, jak zatrzymać epidemię przemocy!

Według doniesień UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) liczba aktów przemocy domowej rośnie we wszystkich krajach objętych obecną pandemią. Organizacje pomagające ofiarom informowały w mediach, że liczba ich interwencji gwałtownie wzrosła – w Chinach o ok. 50%, a we Francji i Hiszpanii o ok. 30%.

Mimo że polska policja nie udostępnia danych na bieżąco, o zwiększeniu skali zjawiska przemocy poinformował w kwietniu 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz takie organizacje jak Niebieska Linia IPZ, Centrum Praw Kobiet czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W rezultacie niepewności gospodarczej wywołanej pandemią, której przejawami są rosnące bezrobocie oraz upadki firm, rośnie stres i frustracja, którą łatwo podczas zamknięcia w domu wyładować na najbliższych.

Kwarantanna staje się dla ofiar przemocy szczególnie niebezpieczna, gdyż nie tylko rośnie zagrożenie dla ich zdrowia i życia, ale zwiększa się też poczucie odosobnienia i osaczenia, a u sprawcy – przeświadczenie o bezkarności.

Fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich


W rodzinach dotkniętych przemocą ofiary często nie są w stanie opuścić domu czy mieszkania, ani też nie mogą bezpiecznie skontaktować się z nikim, by poprosić o pomoc – sprawca jest ciągle obok nich.

Policja została zaangażowana teraz do wielu działań związanych z pandemią i ma ograniczone możliwości monitorowania rodzin objętych antyprzemocową procedurą „Niebieskiej Karty”. W wyniku przeniesienia zajęć szkolnych do trybu zdalnego, dzieci pozbawione są kontaktu do osób, które mogłyby im pomóc (nauczyciele, pedagodzy lub inni członkowie rodziny).

Dlatego bardzo ważne jest, by reagować!

Doświadczasz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem? Nie wiesz, co robić i do kogo się zwrócić w tej sytuacji? A może nie radzisz sobie ze stresem i jesteś na granicy wybuchu, lecz nie wiesz, gdzie szukać pomocy?


Gdy przemoc Cię dotyka

Gdy jesteś ofiarą przemocy, skorzystaj koniecznie z poniższego poradnika „Plan Awaryjny” przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z ekspertami z Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet oraz Niebieskiej Linii IPZ. Znajdziesz tam konkretne wskazówki jak ratować zdrowie i życie swoje oraz Twoich dzieci.

Link do treści poradnika „Plan Awaryjny” w wersji tekstowej:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii


A pod tym linkiem lub klikając w poniższe zdjęcie możesz pobrać cały poradnik „Plan Awaryjny” w wersji pdf:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

Link do poradnika „Plan awaryjny” (fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)


Gdy jesteś świadkiem przemocy

Jako świadkowie musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by pomóc ofierze. Sprawcy przemocy w rodzinie – w jakiejkolwiek jej formie: psychicznej, fizycznej, seksualnej czy ekonomicznej – nie mogą uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny wobec osób najbliższych.

Przemoc karmi się milczeniem!

Tak brzmi hasło antyprzemocowej kampanii Urzędu Miasta st. Warszawy i pod tym linkiem znajdziesz konkretne wskazówki działań, które możesz podjąć jako świadek przemocy domowej:

http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/?lang=pl#spwr

Plakat Urzędu Miasta st. Warszawy


Gdy tracisz panowanie nad sobą

Czujesz, że trudno Ci kontrolować swoje emocje i nie panujesz nad sobą? Pozwól sobie pomóc.

Jeśli chcesz nauczyć się radzić sobie z napięciem i stresem, by nie ranić Twoich najbliższych – skorzystaj z profesjonalnej pomocy specjalisty. Z wieloma terapeutami i psychologami możesz teraz skontaktować się zdalnie, przez telefon lub internet. Taka rozmowa pozwoli Ci zmniejszyć nagromadzone w Tobie napięcie.

W poniższym linku znajdziesz kontakty do organizacji pomocowych w Warszawie:
http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/?lang=pl#tzkz

Poszukaj ich także w Twoim mieście!

Razem walczmy z epidemią przemocy i zatrzymajmy ją! Zadbajmy przede wszystkim o ofiary przemocy, ponieważ nigdy nie wiemy, czy kiedyś także i my nie będziemy potrzebować takiej pomocy…

Fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Urząd Miasta st. Warszawy oraz Kat J (Unsplash).